Gabriel Drabik – informacje dla studentów

 

Konsultacje: 

 

Poniedziałki:        11:15 -12:00 Gliwice 317

 

Środa 2022.01.19

10:00 – 12:00, 14:00 – 18:00  możliwość odrabiania „moich” ćwiczeń z TUC i SMiW

        

Piątki:                  pomiędzy moimi zajęciami TUC IPpp Katowice 035 – proszę sprawdzać na planie – dla każdego tygodnia jest on inny.

 

Poniedziałki:        17:05 – 18:00(max) konsultacje zdalne na MSTeams WYŁĄCZNIE w celu zaliczania zadań nieukończonych w ramach zajęć zdalnych.

 

Konsultacje trwają do 5 minut po ostatnim zainteresowanym, nie dłużej niż do 18:00. W czasie, gdy mam status „zajęty” to z pewnością jestem zajęty konsultacjami.

Proszę wówczas nie dzwonić, gdyż i tak nie odbiorę. Proszę również nie dzwonić poza konsultacjami.

PROSZĘ CZYTAĆ POWYŻSZE ZE ZROZUMIENIEM!

Wobec absurdu, do jakiego doszło na ostatnich zajęciach, każdy demonstrujący będzie musiał udowodnić, że co najmniej orientuje się w „swoim” rozwiązaniu.

 

Wobec protestów (dlaczego nie czyta pan maili?) przypominam:

 

1. Wszystkie maile otrzymane w czasie wakacji letnich, są kasowane bez czytania. Otrzymane w czasie świat, przerw, urlopów są czytane po rozpoczęciu zajęć.

2. Maile z domen innych niż *.polsl.pl są automatycznie kasowane jako spam.

3. Maile z bezsensownie wypełnionym polem Subject (np. „Ważna wiadomość”, „Witam”, „Proszę szybko przeczytać”) zazwyczaj są ręcznie traktowane jako spam.

4. Maile z wyjątkowo bezsensownie wypełnionym polem From („j.w.”, „Jas Fasola”, „Ja”, „The best”) zazwyczaj są ręcznie traktowane jako spam. Oczywiście w tym polu może się znaleźć „systemowa” nazwa użytkownika, lub jego adres e-mail.

5. Studentów studiów dziennych, w czasie semestru zapraszam na konsultacje. Maile proszę pisać wyłącznie w sprawach pilnych.

6. Mail powinien być konkretny, jednoznacznie identyfikujący poruszane zagadnienie.

7. W sprawach „ogólnoprzedmiotowch” (np. ustalanie terminu sprawdzianu), należy kontaktować się z kierownikiem przedmiotu, a nie przypadkowym prowadzącym.

8.  … i odwrotnie w sprawach „szczegółowych”, (np. odrabianie jednego ćwiczenia) należy kontaktować się z odpowiednim prowadzącym, a nie z kierownikiem przedmiotu.

9. Proszę nie pisać maili: „mam covida” czy „jestem na kwarantannie”. Takie sytuacje z formalnego punktu widzenia są traktowane jak choroba co przewiduje regulamin studiów.

 

 

 

Informacje dla osób zainteresowanych bezproblemowym pisaniem kartkówek z KUC (i nie tylko)

 

Informacje WYŁĄCZNIE dla dyplomantów

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: stat4uOpis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: stat4u