Sprawozdanie (raport końcowy) powinno zawierać:

1.       Stronę tytułową zgodną z szablonem obowiązującym na przedmiotach prowadzonych w ZMiTAC.

2.       Temat projektu i opis założeń, w tym opis funkcji urządzenia.

3.       Analizę zadania w tym uzasadnienie wyboru elementów elektronicznych i narzędzi użytych do realizacji projektu.

4.       Specyfikacja wewnętrzna:

a.       Schemat blokowy i ideowy urządzenia.

b.      Opis funkcji poszczególnych bloków układu, szczegółowy opis działania ważniejszych elementów układu.

c.       Schemat montażowy obejmujący projekt płytki drukowanej, rozmieszczenie elementów na płytce, rozmieszczenie elementów urządzenia w obudowie.

d.      Algorytm oprogramowania urządzenia.

e.      Opis wszystkich zmiennych.

f.        Opis funkcji wszystkich procedur.

g.       Opis interakcji oprogramowania z układem elektronicznym

h.      Szczegółowy opis działania ważniejszych procedur.

5.       Specyfikacja zewnętrzna:

a.       Opis funkcji elementów sterujących urządzeniem.

b.      Opis funkcji elementów wykonawczych (wyświetlacz, diody LED, przekaźniki).

c.       Opis reakcji oprogramowania na zdarzenia zewnętrzne.

d.      Skrócona instrukcja obsługi urządzenia.

6.       Opis montażu i uruchamiania.

a.       Jakie problemy wystąpiły podczas montażu i uruchamiania i jak zostały rozwiązane.

b.      Jakie przeprowadzono testy poprawności działania urządzenia.

7.       Wnioski z uruchamiania i testowania.

 

Proszę pamiętać, że do zaliczenia projektu, konieczne jest spełnienie również formalnych warunków – wysłania do bazy karty projektu oraz pliku z prezentacją (jako odpowiednie „ćwiczenia”)