Problematyka wymagana podczas egzaminu z Mikroinformatyki

Kierunek Informatyka sem. V

 

 1. Zasada działania i elementy funkcjonalne mikroprocesorów.
 2. Podstawowe grupy rozkazów mikroprocesorów.
 3. Sposoby adresacji spotykane w mikroprocesorach.
 4. Rozdzielona i jednolita przestrzeń adresowa pamięci i układów wejścia/wyjścia – przykłady
 5. Komunikacja mikroprocesorów z otoczeniem – przesył programowy, przykłady.
 6. Komunikacja mikroprocesora z otoczeniem – przesył za pomocą przerwań, przykłady.
 7. Bezpośredni dostęp do pamięci – organizacja kanału DMA.
 8. Organizacja stosu i jego zastosowanie. Struktury systemów przerwań w mikrokomputerach.
 9. Szeregowa i równoległa transmisja danych.
 10. Podział i przeznaczenie układów wejścia/wyjścia.
 11. Podział i przeznaczenie układów wejścia/wyjścia
 12. Proste układy wejścia/wyjścia, przykłady
 13. Układy wejścia/wyjścia z potwierdzeniem – zasada działania, przykłady.
 14. Budowa bloków pamięci ROM, RAM o zadanej organizacji
 15. Dołączanie pamięci i układów wejścia/wyjścia do magistrali mikrokomputera.
 16. Moduł pamięci dynamicznej RAM z układem odświeżania
 17. Zwiększenie obciążalności magistrali mikroprocesora – przykłady.
 18. Mikroprocesor Z80 – budowa i działanie.
 19. Przebiegi czasowe podstawowych cykli maszynowych mikroprocesora Z80.
 20. Układ zerowania mikroprocesora Z80 przy współpracy z pamięcią dynamiczną.
 21. System przerwań mikroprocesora Z80.
 22. Moduł pamięci dynamicznej RAM współpracujący z mikroprocesorem Z80.
 23. 8255 – budowa, działanie i zastosowania.
 24. Układ 8251,50 – budowa, działanie i zastosowania.
 25. Układ 8253, 8254 – budowa, działanie i zastosowania.
 26. Układ 8259A – budowa, działanie i zastosowania.
 27. Układ 8237A –budowa, działanie i zastosowania.
 28. Układ Z80 PIO – budowa, działanie i zastosowania.
 29. Układ Z80 CTC – budowa, działanie i zastosowania.
 30. Układ Z80 CTC jako kontroler przerwań.
 31. Moduły wejść/wyjść cyfrowych i wejść przerywających.
 32. Moduły wejść/wyjść analogowych.
 33. Mikrokomputer z mikroprocesorem Z80.
 34. Organizacja i zasada działania mikrokomputerów jednoukładowych na przykładzie MCS 51.
 35. Przebiegi czasowe cykli maszynowych przy zwrotach do pamięci wewnętrznej oraz układów wejścia/wyjścia w 8051.
 36. Sposoby dołączania zewnętrznych pamięci ROM i RAM, układów wejścia/wyjścia do mikrokomputerów jednoukładowych MCS51.

37.  Realizacja pracy krokowej mikrokomputera jednoukładowego 8051.

38. Magistrala i2C iCAN.

39. Mikrokomputery jednoukładowe serii AVR.

40. Uruchamianie mikrokomputerów – zasada działania systemów uruchomieniowych.

41 .Mikroprocesory 16-to bitowe 1-dnej  i  2-giej generacji – ogólna charakterystyka i porównanie.

42. Mikroprocesor 8086/88 – architektura, działanie.

43. Organizacja pamięci i wyznaczanie adresu fizycznego w mikroprocesorze 8086/88.

44. Układ arbitra magistrali 8229, rodzaje arbitrażu w systemach wielomikroprocesorowych.

45. Jednostka centrala w systemie wielomikroprocesorowym z dostępem do zasobów na      lokalnej magistrali wejścia/wyjścia i wspólnych zasobów na magistrali systemowej.

46. Jednostka centralna w systemie wielomikroprocesorowym z dostępem do zasobów wspólnych.

47. Jednostka centralna w systemie wielomikroprocesorowym z dostępem do własnych zasobów na magistrali lokalnej i wspólnych na magistrali systemowej.

48. Organizacja przerwań w mikrokomputerze typu PC.

49. Organizacja DMA w mikrokomputerze typu PC.

50. Mikroprocesor 80486 – budowa i działanie.

51. Tryby pracy mikroprocesora 8486.

52. Układ stronicowania.

53. Pamięć wewnętrzna Cache w 80486.

54. Architektura procesora 80486 – rejestry i ich przeznaczenie.

55. Adresowanie pamięci i układów we/wy w procesorze 80486.

56. Budowa i działanie procesora numerycznego na przykładzie 80387.

57. Mikroprocesory 32 bitowe – Pentium, Pentium PRO, Pentium III, Pentium IV

58. Mikroprocesory 64 bitowe firmy INTEL i AMD.

59. Magistrale ISA, EISA, PCI, USB, Fire-Wire, Serial ATA – architektury mikrokomputerów typu PC.

60. Pamięci Cache – budowa i działanie.

61. Protokół MESI i zachowanie spójności pamięci Cache i pamięci operacyjnej w systemach wieloprocesorowych.

62. Mechanizmy ochrony dostępu do pamięci i układów we/wy.

63. Układy przewidywania rozgałęzień programu.

64. Praca wieloprogramowa i przełączanie zadań.

65. Obsługa przerwań w trybie adresowania wirtualnego i rzeczywistego.

66. Przesłania seryjne (burst) w mikroprocesorach.

67. Przebiegi czasowe sygnałów cykli magistrali (maszynowych) na przykładzie wybranego mikroprocesora.

68. Elektroniczne karty pamięciowe i mikroprocesorowe.

69. Sposoby podwyższania wydajności mikroprocesorów.

70. Cechy charakterystyczne mikroprocesorów CISC, RISC i POSTRISC.

 
 

 

 

  

 

 

1.