Mikroinformatyka

Instrukcja laboratoryjna

Mikrokontrolery rodziny 8051

Materały pomocnicze

Lista rozkazów 8051
AT80C51

Test z 22 - demo