ZMITAC
Zespół Mikroinformatyki
i Teorii Automatów Cyfrowych
Politechnika Śląska w Gliwicach