Strona internetowa poświęcona informacjom bieżącym międzynarodowego projektu pn.: "Badania dotyczące systemów EGNOS/Galileo w lotnictwie i naziemnych wielosensorowych aplikacjach mobilnych dla unikania i obsługi zagrożeń", finansowana ze środków VII Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Politechnika Śląska, która realizuje projekt w międzynarodowym konsorcjum wraz z firmami Pildo Labs z Hiszpanii oraz LG Nexera z Austrii.
Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się również z informacjami podanymi na anglojęzycznej stronie projektu EGALITE


OFERTA PRACY
W zwiazku z realizacja projektu EGALITE poszukujemy pracownika Instytutu Informatyki z co najmniej 10 latami pracy od ukonczenia studiów magisterskich, chetnego do oddelegowania na 3 miesiace (lipiec, sierpien, wrzesien 2015) do partnera projektu, firmy LG NEXERA w Wiedniu. Wymagania: bardo dobra znajomosc programowania C/C++, systemów wbudowanych, multikonstelacyjnej nawigacji satelitarnej, nawigacji inercyjnej, oraz metod bezprzewodowej transmisji danych, a także biegla znajomosc jezyka angielskiego w mowie i pismie.
Oferujemy wynagrodzenie zgodne ze stawkami ryczaltowymi living + mobility allowance Marie Curie Actions dla kategorii Experienced Researcher with more than 10 years of research experience.

Zgloszenia, wraz z CV oraz krotkim listem motywacyjnym prosze przesylac do dnia 25 maja 2015 na adres mailowy koordyntora projektu:
krzysztof.cyran@polsl.pl

W wypadku wiekszej ilosci zgloszen, w celu wylonienia kandydata przeprowadzona zostanie procedura konkursowa polegajaca na ocenie kwalifikacji kandydatow.


W dniu 4 lipca 2014 roku, odbyło się telekonferencyjne spotkanie Komitentu Naukowego projektu, na którym m.in. przyjęto zmodyfikowany plan oddelegowań pomiędzy partnerami reprezentującymi sektor akademicki i przemysłowy.


OFERTA PRACY
W związku z udziałem w projekcie europejskim EGALITE, Laboratorium Wirtualnego Latania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach poszukuje osoby na stanowisko: Referent techniczny.

- Główne zadania, które będą powierzane pracownikowi na ww. stanow
1) wsparcie kierownictwa Laboratorium Wirtualnego Latania w procesie przygotowania demonstracji działania symulatorów lotu, a także organizacji pokazów popularyzatorskich oraz prac badawczych wykorzystujących sprzęt tego laboratorium
2) prace pomocnicze w procesie pozyskiwania partnerów Laboratorium Wirtualnego Latania do realizacji projektów badawczych.
3) organizowanie harmonogramu wykorzystania sprzętu Laboratorium Wirtualnego Latania i bieżąca kontrola realizacji w. wym. harmonogramu.

- Wymagane wykształcenie: średnie.

- Wymagane doświadczenie:
1) doświadczenie w pracy w obszarze pozyskiwania partnerów instytucjonalnych do współpracy badawczej
2) doświadczenie w negocjacjach z podmiotami instytucjonalnymi

- Pożądane cechy osobiste kandydata:
1) wysokie zdolności interpersonalne,
2) odpowiedzialność,
3) zaangażowanie w pracy,
4) otwartość na szkolenie się w zakresie obsługi sprzętu laboratorium,
5) wysoka kultura osobista

- Umiejętności kandydata:
1) dobra organizacja pracy własnej
2) umiejętność pracy w grupie
3) umiejętność nawiązywania kontaktów z partnerami badawczymi
4) umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków pracy
5) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

- Inne wymagania: dyspozycyjność obejmująca możliwości wyjazdów (delegacji/oddelegowań) w związku z realizowanymi zadaniami.

- Rodzaj i wymiar umowy o pracę:
umowa o pracę na okres próbny trzy miesiące, pełny etat

- Proponowana stawka wynagrodzenia:
2100zł/miesiąc plus prawo do regulaminowej premii i dodatku stażowego

- Zatrudnienie od dnia 01.08.2014 do dnia 31.10.2014.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: wojciech.moczulski@polsl.pl do dnia 22.07.2014r. W temacie wiadomości proszę wpisać: „Referent techniczny – kandydat”

Prosimy również o dołączenie zeskanowanej wersji podpisanej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).”

Data ogłoszenia: 11.07.2014