Wykłady z JA

Wykład 1  - Wprowadzenie, sprawy organizacyjne, literatura, etc.

Wykład 2  - Ogólna architektura procesorów 80x86. Organizacja pamięci operacyjnej, segmenty. Tryby adresowania argumentów.

Wykład 3 - Segmentowa organizacja pamięci (cd.). Tryb adresacji wirtualnej z ochroną. Podstawowe typy danych. Ogólny format rozkazu.

Wykład 4 - Lista rozkazów procesora 80x86. Rozkazy podstawowe (procesora głównego, jednostki stałoprzecinkowej)

Wykład 5 - Ogólna charakterystyka języka MASM. Podstawowe elementy języka. Dyrektywy i pseudoinstrukcje (1).

Wykład 6 - Dyrektywy i pseudoinstrukcje (2)(3)

Wykład 7 - Dyrektywy i pseudoinstrukcje (4). Wyrażenia i operatory

Wykład 8 -  Makroinstrukcje

Wykład 9 - Koprocesor arytmetyczny

Wykład 10 - Technologia MMX

Wykład 11 - Rozszerzenie SSE

Wykład 12 - Rozszerzenie SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE5, AVX. Technologia x86-64 (EM64T)

Wykład 13 - Wybrane zagadnienia optymalizacji programu

 

 


Podręczniki i zalecane dokumenty: zobacz tutaj

   Inne materiały pomocnicze:


Lista rozkazów procesorów x86-32: część 1, część 2
ML612
ML613
ML614
MASM Reference Guide

MASM32


 

stat4u