Laboratorium JA

 

Dla ćwiczeń 1-4 studentów obowiązuje przygotowanie się do zajęć ze skryptu.

Instrukcja do ćwiczenia nr. 5 tutaj

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

1.   Prosty program asemblerowy w środowisku MSDOS (Skrypt ćw.1)

2.   Program uruchomieniowy. Przykłady użycia rozkazów procesora (Skrypt ćw. 2 i 3)

3.   Prosty program asemblerowy w środowisku Windows (Skrypt ćw. 4)

4.   Struktura programu z jednym oknem głównym (Skrypt ćw. 5)

5.   Program asemblerowy w Visual Studio 2008 

Harmonogram:

1.   Wprowadzenie, podział na sekcje (pierwszy termin dla każdej grupy wg rozkładu zajęć)

2.   Ćwiczenie 1-5 realizowane przez wszystkie grupy/sekcje w kolejnych terminach zajęć

3.   Kartkówka, zaliczanie (w terminach po zrealizowaniu wszystkich ćwiczeń)

Warunki uzyskania zaliczenia:

1.   Obecność na wszystkich ćwiczeniach

2.   Przygotowanie się do ćwiczeń (skrypt, instrukcja) w sposób umożliwiający indywidualne wykonanie ćwiczenia

3.   Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdania przesłanego do oceny przed przystąpieniem do wykonania kolejnego – wynikającego z harmonogramu – ćwiczenia

4.   Zaliczenie kolokwium (kartkówki dla poszczególnych ćwiczeń)

 

 


(c)2010 by Eugeniusz Wróbel, Politechnika Śląska