PROGRAMY DYDAKTYCZNE

WYKONANE W RAMACH PRAC DYPLOMOWYCH

pod kierunkiem Haliny Kamionki-Mikuły

Prawa autorskie są zastrzeżone.

Tematyka

 

Minimalizacja wyrażeń logicznych

2

Dynamika układów cyfrowych

2

Komutatory i konwertery kodów

2

Przerzutniki

2

Synteza asynchronicznych statycznych układów sekwencyjnych

2

Synteza synchronicznych układów sekwencyjnych

2

Układy mikroprogramowane

2

Programowane Matryce Logiczne

2

Rejestry

2

Liczniki

2