AKiM

Wiedza niezbędna do zajęć:


Ćwiczenie 1: układy kombinacyjne, postać kanoniczna (sigma, pi), tablice Karnaugha, przekształcanie wyrażeń boolowskich (szczególnie prawa deMorgana), bramki logiczne.

Ćwiczenie 2: Przerzutniki D, T, JK, RS. Pojęcie synchroniczności i asynchroniczności przerzutnika. Sposoby wyzwalania zboczem, poziomem, MasterSlave. Asynchroniczne łapanie zer i jedynek.

Ćwiczenie 3: Architektura Harwardzka, ogólna budowa mikrokontrolerów rodziny 8052, budowa i działanie (szczegółowe) portów (oprócz P0). Na zajęciach będzie używany mikrokontroler ATMEL89S8253.

Ćwiczenie 3A: wiedza zdobyta na ćw.3, idea przerwań, układów czasowo-licznikowych, port szeregowy w 8052,   RS-232 - warstwa logiczna i fizyczna.

Ćwiczenie 4: ogólna wiedza na temat architektury RISC.

Ćwiczenie 5: ogólna wiedza na temat układów DSP.

Regulamin laboratorium

Wytyczne tworzenia sprawozdań

Laboratorium - baza

Szablony dokumentów
(c)2015 by ZMiTAC team, Politechnika Śląska